ŚLADAMI BOHATERÓW 
POWSTANIA LISTOPADOWEGO
- wycieczka klas IIIb, IIIc i IIId.
 
16 WRZEŚNIA 2015
 

16 września 2015 roku klasy IIIb, IIIc i IIId razem z wychowawcami: p. Wójcikiem, p. Kocewiak (przewodnikiem) i p. Cieślakiem wybrały się do Warszawy.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od miejsca, gdzie niegdyś znajdowała się Reduta nr 54- Ordona. W czasie jej obrony podczas powstania listopadowego w wyniku walk poległo kilkuset polskich i rosyjskich żołnierzy. Podczas wykopalisk archeologicznych w 2013 roku potwierdzono umiejscowienie reduty: przy ulicy Na Bateryjce. Miejsce jest ukryte, i bardzo zaniedbane, mimo że grupa społeczników walczy o godne oznakowanie dawnego fortu. Aby złożyć hołd poległym tam żołnierzom, kilkoro uczniów (Wojtek Będkowski, Mateusz Turek, Kacper Zelman, Daria Sobczak, Natalia Krześniak)  wyrecytowało przed symbolicznym grobem wiersz Adama Mickiewicza „Reduta Ordona”.

Następnie udaliśmy się do miejsca, które przez wiele lat było błędnie wskazywane jako Reduta nr 54. Tablica upamiętniająca znajduje się przy ulicy Mszczonowskiej. Nieporozumienie wynikało stąd, iż znajdowała się tam nieobsadzona reduta nr 55.

Kolejnym punktem naszej wyprawy był kościół św. Wawrzyńca, który stoi na terenie, gdzie w XIX wieku znajdował się słynny fort Sowińskiego. W lipcu 1831 dowódcą reduty nr 56 na Woli mianowano Józefa Sowińskiego. W miarę zbliżania się wojsk rosyjskich do Warszawy, w sierpniu powierzono mu dowodzenie obroną Woli, a 22 sierpnia awansowano na generała brygady. 6 września 1831 główne uderzenie rosyjskie zostało skierowane na Wolę, bronioną przez 1300 żołnierzy i mającą 12 dział (przeciwko 87 batalionom i 114 szwadronom wspieranym ogniem 100 dział). Kilkugodzinna obrona Woli prowadzona przez Sowińskiego nie miała dalszych szans powodzenia wobec przewagi wroga. Aby upamiętnić tą obronę, kule armatnie  wmurowano w ściany kościoła. W jednej ze ścian stworzono płaskorzeźbę z wizerunkiem Józefa Sowińskiego. Po obejrzeniu kościoła z zewnątrz, weszliśmy do środka. Kolejna grupa uczniów (Karolina Milczarek, Karolina Wojczakowska, Karolina Banasiewicz, Patrycja Korczak) wyrecytowała wiersz Juliusza Słowackiego „Sowiński w okopach Woli”. Dowiedzieliśmy się również o tragicznym epizodzie mającym miejsce przy ołtarzu kościółka 5 sierpnia 1944 roku, gdy Niemcy w czasie odprawiania Mszy zastrzelili tutejszego proboszcza księdza Mieczysława Krygiera. Obejrzeliśmy jeszcze stanowisko armatnie na wałach otaczających kościół i zbiorową mogiłę 40 poległych w czasie rosyjskiego szturmu we wrześniu 1831 roku żołnierzy.

     Następnie poszliśmy do pomnika wzniesionego w pobliskim parku  ku czci generała Sowińskiego.  Mogliśmy zobaczyć tablicę  upamiętniającą rzeź Woli  dokonaną przez Niemców w sierpniu 1944 roku wystawiony w 1949 w miejscu, gdzie spalono zwłoki  8000 pomordowanych mieszkańców tej dzielnicy .Najważniejszym punktem, biorąc pod uwagę tematykę naszej wycieczki, był jednak  spiżowy pomnik generała z drewnianą nogą -    Józefa Longina Sowińskiego, którego imię do dziś nosi ten niewielki park w centrum Woli. 

U zbiegu ulic Młynarskiej i Żytniej  znajduje się niewielki cmentarz Ewangelicko- Reformowany, na którym spoczywa żona generała – pani Katarzyna Sowińska, dlatego i tam też się udaliśmy. Jej pogrzeb w roku 1860 stał się wielką manifestacją patriotyczną, w której uczestniczyło wielu mieszkańców Warszawy. Na tym samym cmentarzu znajduje się również grób Stefana Żeromskiego, przy którym zatrzymaliśmy się na chwilę, aby złożyć hołd wielkiemu pisarzowi.                                                                                                     

Następnym miejscem, jakie odwiedzaliśmy, były Łazienki Królewskie. Na początku zatrzymaliśmy się przy popiersiu Piotra Wysockiego tuż przy gmachu dawnej Szkoły Podchorążych. W grudniu 1828 roku stanął na czele tajnego związku patriotycznego, zwanego popularnie Sprzysiężeniem Wysockiego. Związek doprowadził do wybuchu w nocy 29 na 30 listopada 1830 roku powstania listopadowego. W czasie obrony Warszawy został ranny i wzięty do niewoli. Z zesłania na Syberię wrócił w 1857 roku do Warki, gdzie spędził resztę życia. Następnie zatrzymaliśmy się przy pomniku Jana III Sobieskiego.  Tu miało miejsce upamiętnione na obrazach Kossaka słynne starcie powstańców  z rosyjskimi kirasjerami. Później oglądaliśmy Belweder, gdzie usłyszeliśmy historię dotyczącą życia Wielkiego Księcia Konstantego i faktów związanych ze szturmem na Belweder w słynną noc listopadową, kiedy spiskowcy próbowali schwytać wielkiego księcia, a ten opuścił  ponoć Belweder w kobiecym przebraniu.

Z Warszawy przejechaliśmy do Warki, aby zatrzymać  się nad grobem Piotra Wysockiego. Tym razem uczennica klasy IIId- Kasia Kander wyrecytowała wiersz poświęcony jego pamięci pt. „Piotr  Wysocki .Opowieść.” . Na koniec wszyscy zapaliliśmy znicze na grobie.

Przy każdym z odwiedzanych miejsc przedstawiciel grupy zapalał znicz. Szczególne podziękowania należą się p. Annie Kocewiak, która przez całą wycieczkę pełniła rolę przewodnika. Zawsze udawało się jej zaciekawić grupę historią danego miejsca.

Wycieczka była bardzo ciekawa. Myślę, że ta lekcja historii na długo pozostanie w naszej pamięci.

                                          

                                                             Aleksandra Biedrzycka, klasa IIIc
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
INNE MIEJSCA
 
 
 
 
 
 
 
ZDJĘCIA - NATALIA KRZEŚNIAK, IIIdStrona tytułowa     Imprezy 2015/2016