* * *

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy

z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła

IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

 
 

Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r.

 
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Monika Banaś-Samartzi, e-mail: m.b.samartzi@fdpa.org.pl   tel. 695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć
na stronie internetowej
www.fdpa.org.pl
 oraz na
www.facebook.com/Fundacja.FDPA
 
 

 

Strona tytułowa