Uroczyste otwarcie harcówki
6 listopada 2015
 

Harcerze z Belska Dużego mają swój nowy dom. W piątek 6 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie harcówki. Mieści się ona w budynku dawnej poczty.

Uroczystość otwarcia rozpoczął punktualnie o godz. 12:12 hm. Tomasz Fliszkiewicz. Komendant Szczepu Drużyn im. prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego powitał przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się: Wójt Gminy Belsk Duży - pan Władysław Piątkowski, przewodniczący Rady Gminy - pan Bogusław Sikorski, przedstawiciele komisji oświaty Rady Gminy: pani Ewa Łubińska, pani Marzanna Karaluch i pan Krzysztof Witczak, a także Sekretarz Gminy - pani Renata Ostatek, Komendant Hufca ZHP Grójec - hm. Dariusz Gwiazda, Naczelny Kapelan ZHP - hm. Wojciech Jurkowski, dyrektor GZEAS w Belsku Dużym - pani Maria Walewska-Żółcik, dyrektorzy szkół z terenu gminy Belsk Duży oraz rodzice harcerzy.

Po krótkim wstępie hm. Fliszkiewicz zaprosił władze gminy, przyjaciela szczepu drużyn - panią Joannę Bodych oraz dwoje harcerzy do przecięcia wstęgi. Po tej uroczystej chwili wszyscy zaproszeni goście, a także harcerze udali się do nowo otwartej harcówki.

Kolejną podniosłą chwilą piątkowej uroczystości było poświęcenie placówki przez hm Wojciecha Jurkowskiego. Naczelny Kapelan ZHP pobłogosławił to miejsce oraz stwierdził, że belscy harcerze wreszcie mają swój dom.

Część uroczystości przygotowali takze harcerze ze szczepu. Przedstawili oni historię belskiego harcerstwa. Opowieści przeplatali z pięknymi harcerskimi pieśniami.

Otwarcie harcówki zakończyło się słodkim akcentem. Zaproszeni goście oraz harcerze mieli okazję spróbować specjalnie przygotowanego na tę okazję tortu.

Mamy nadzieję, że nowo otwarta harcówka będzie służyć naszym harcerzom jak najdłużej, a oni sami godnie będą reprezentować naszą małą ojczyznę!

                                                                    Autor: Krzysztof Kowalski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst i zdjęcia pochodzą z oficjalnego serwisu informacyjnego
Urzędu Gminy w Belsku Dużym
http://www.belskduzy.pl
 
Strona tytułowa     Imprezy 2015/2016