Harcerze ze Szczepu
im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
w Belsku Dużym
oddali hołd ofiarom sowieckiej agresji.

 

Cztery uroczystości złożyły się na centralne obchody rocznicy Agresji ZSRR na Polskę w dniu 17 września 1939 roku. Trzy z nich odbyły się w Warszawie, jedna w Bykowni koło Kijowa. W każdej z nich uczestniczyli harcerze.

Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Małgorzata Sinica, zastępca Naczelnika hm. Krzysztof Budziński oraz członek Rady Naczelnej ZHP hm. Tomasz Fliszkiewicz wspólnie z harcerzami ze Szczepu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belsku Dużym  wzięli udział w uroczystym otwarciu Muzeum Katyńskiego w Cytadeli Warszawskiej.

Na uroczystość przybyły Rodziny Katyńskie z całego kraju i z zagranicy.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9 Mszą Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. brygady Józefa Guzdka. Uczestniczyli w niej  również przedstawiciele innych religii, jakie wyznawali zamordowani w Katyniu, Miednoje, Charkowie.

Widowisko poetycko-muzyczne „Vinctis non victis - Pokonanym Niezwyciężonym”, poprzedzające uroczystość otwarcia Muzeum Katyńskiego upamiętniło Polaków zamordowanych przez NKWD w 1940 r.

Zostało podczas niego zaprezentowanych 16 utworów muzycznych i słownych poświęconych zbrodni katyńskiej. Zależało nam, by mówić nie tylko o samej martyrologii, ale także o pamięci o tym wydarzeniu przekazywanej kolejnym pokoleniom. Chcieliśmy uhonorować ofiary zbrodni, Rodziny Katyńskie oraz długą walkę o prawdę o Katyniu" – opowiadała Aneta Hoffmann, prezes Fundacji Kresy Historii, która wspólnie z ministerstwem kultury i Muzeum Historii Polski organizowała widowisko.

Uczestnicy wysłuchali m.in. pieśni „Zdradzonym i Bezbronnym”, „Matka Boża Kozielska", „Sen o Katyniu” i „Ballada Katyńska”, a także wierszy „Miednoje”, „Szepty katyńskie” oraz „Matko Bolesna i Zwycięska”. Odczytane zostaną również fragment notatki szefa NKWD ZSRR dla Józefa Stalina z marca 1940 r., „Dzienników kozielskich" i wypowiedzi papieża Jana Pawła II do Rodzin Katyńskich z 13 kwietnia 1996 r. Utwory zaprezentowali m.in. Justyna Steczkowska,  Anna Seniuk, Olgierd Łukaszewicz i Jerzy Zelnik.

Prezydent Andrzej Duda i premier Ewa Kopacz byli głównymi gośćmi uroczystości otwarcia. Podczas tej części głos zabrali m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Ewa Kopacz, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabella Sariusz-Skąpska, którzy następnie przeszli do gmachu muzeum, gdzie dokonali przecięcia biało-czerwonej wstęgi.

Po uroczystości harcerze zwiedzili Muzeum.

Muzeum Katyńskie w Cytadeli Warszawskiej ma ukazywać i dokumentować wszystkie aspekty Zbrodni Katyńskiej oraz godnie upamiętniać 22 tys. jej ofiar. Koncepcja programowo-przestrzenna Muzeum została wybrana w wyniku międzynarodowego konkursu rozstrzygniętego w 2010 r. Muzeum Katyńskie to inwestycja Ministerstwa Obrony Narodowej warta 87,5 mln zł. Na wszystkich etapach jej realizacji MON, Muzeum Katyńskie i przedstawiciele Muzeum Wojska Polskiego współpracowali z Radą Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa oraz z Federacją Rodzin Katyńskich grupującą działające w kraju i zagranicą Stowarzyszenia „Rodziny Katyńskie”.

Muzeum Katyńskie mieści się w Kaponierze Cytadeli Warszawskiej. Na dwóch poziomach ekspozycyjnych są tam prezentowane artefakty wydobyte z mogił katyńskich oraz opowiadana jest historia zbrodni i walki o jej prawdziwe przedstawianie. Placówka znajduje się w liczącym 3,5 ha parku, którego centralnym punktem jest Plac Apelowy. Na terenie muzealnym jest też, umieszczone w dawnej Działobitni Epitafium Katyńskie zawierające 15 tablic z nazwiskami ofiar zbrodni, z którego na Plac prowadzą monumentalne schody tzw. propyleje. Z budynku Muzeum do Epitafium prowadzi zaś Aleja Nieobecnych, gdzie znajdują się puste postumenty z nazwami zawodów wykonywanych przez ofiary, stanowiące ich symboliczne upamiętnienie.

info@szczep 

Foto - Weronika Małachowska

W artykule wykorzystano materiały:  www.wyborcza.pl oraz www.zhp.pl

Muzeum Katyńskie w Cytadeli Warszawskiej.
Muzeum Katyńskie w Cytadeli Warszawskiej.
Przygotowania do uroczystości.
W oczekiwaniu na mszę świętą.
W oczekiwaniu na mszę świętą.
Msza św. pod przewodnictwem bp polowego gen. Józefa Guzdka.
Msza św. pod przewodnictwem bp polowego gen. Józefa Guzdka.
Msza św. pod przewodnictwem bp polowego gen. Józefa Guzdka.
Program artystyczny.
Program artystyczny (Justyna Steczkowska).
Przybycie Prezydenta RP i powitanie z panią Premier.
Premier RP Ewa Kopacz i Prezydent Andrzej Duda w towarzystwie Zastępcy Dowódcy Garnizonu Warszawa płk. Andrzeja Śmietany w drodze do Muzeum.
Członek Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Halina Drachal wręcza pamiątkowe medale zasłużonym dla katyńskiego dzieła.
Prezydent RP Andrzej Duda z Sekretarzem Generalnym ROPWiM prof. Andrzejem Kunertem.
Modlitwa ekumeniczna.
Biskup Polowy WP gen. brygady Józef Guzdek.
Kompanie reprezentacyjne wojska, policji, straży miejskiej  z pocztami sztandarowymi przybyłe na uroczystość.
Harcerze przekazujący artefakty rodzin policyjnych.
Dzwon katyński przy muzeum.
Podczas zwiedzania Muzeum Katyńskiego.
Podczas zwiedzania Muzeum Katyńskiego.
Przejście delegacji do Muzeum celem jej otwarcia.
Przejście delegacji do Muzeum celem jej otwarcia.
Z Justyną Steczkowską.
 
 
Strona tytułowa     Imprezy 2015/2016