KLASY  IVB i C

ORAZ ZAINTERESOWANE OSOBY Z IVA
 
THIS THAT THESE THOSE
Zakupy, pieniążki - wprowadzenie.
Halloween
Kolejność przymiotników.
Pojazdy
Pisownia i wymowa liczebników:   https://www.youtube.com/watch?v=iNU1ILy63Wc 
ZAKUPY - UBRANIA
Gdzie? Where? + Przypominacz
 
  Doskonalimy umiejętność posługiwania się THERE IS/THERE ARE
(ćwiczenia online, nie trzeba przepisywać ani kopiować)
https://agendaweb.org/exercises/grammar/there-is-there-are/index.html
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/there_is_there_are.htm
http://www.english-room.com/quiz/01_thereis_thereare.htm
 
Doskonalimy umiejętność posługiwania się HAVE GOT/HAS GOT
HAVE GOT/HAS GOT
05.02.2018 Praca domowa - strona 49, informacja o 5 osobach z rodziny. Można więcej, niż trzeba:-)
[My father has got blue eyes. He's got short, curly, fair hair. (He's got a funny moustache but he hasn't got a beard.) ]
 
POLECAM MINUTOWE FILMIKI HAVE GOT/HAS GOT
https://www.youtube.com/watch?v=OpVEjwrPb-4
https://www.youtube.com/watch?v=P5h9qE2cpZU
https://www.youtube.com/watch?v=E4Qp83AY7mI
https://www.youtube.com/watch?v=jfGmHy5WgDI
https://www.youtube.com/watch?v=6qh_qTOgkhY
https://www.youtube.com/watch?v=f4J1cBSvUXI
ORAZ POWTÓRZENIOWE
https://www.youtube.com/watch?v=nKk5B8ilyEo
https://www.youtube.com/watch?v=buj0TVeyj7k
https://www.youtube.com/watch?v=mvOPWQo2M4A
 
12.02.2018
Uwaga! Można nie odrabiać pracy domowej zadanej na środę.
 
 
 
 
Pancake Day IVc
 
 
 
 
DLA CHĘTNYCH, do przemyślenia
 
  WITRAŻ Z PAPIERU I BIBUŁY
(STAINED GLASS THISTLE, RED ROSE, MAPLE LEAF, DAFFODIL, SHAMROCK, RED POPPY, WATTLE,  FERN)
https://www.youtube.com/watch?v=P-V0fVhbLfE
 
 
 
 
UWAGA!
 
Tłumacząc tekst pamiętaj, by:
1. rozpoczynać zdania wielką literą;
2. kończyć zdania odpowiednim znakiem interpunkcyjnym (kropka, znak zapytania itd.);
3. dbać o poprawną pisownię w języku angielskim (np. BETWEEN) oraz w języku polskim (np. SPÓJRZ, USIĄDŹ, WŚRÓD);
4. nie zamazywać błędnie napisanych wyrazów, lecz skreślać jedną kreską;
 
 
WPISZ SŁÓWKO, SPRAWDŹ WYMOWĘ
https://www.thefreedictionary.com/
WPISZ SŁÓWKO, SPRAWDŹ WYMOWĘ I POLSKIE ZNACZENIE
https://www.diki.pl/
https://pl.pons.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona tytułowa