ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
 
UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
 
10 listopada 2015
 
 

11 listopada to bardzo ważna dla Polaków data. Jest to również ważny czas dla społeczności naszego gimnazjum. Nasze narodowe święto uczciliśmy w tym roku programem artystycznym przygotowanym  pod patronatem pana Krzysztofa Wójcika. Mottem uroczystości stały się słowa Adama Mickiewicza: " I rzekła na koniec Polska: ktokolwiek przyjdzie do mnie, będzie wolny i równy, gdyż ja jestem Wolność."

Udział w szkolnym Święcie Niepodległości brali recytatorzy - uczniowie wszystkich klas, ciekawy repertuar pieśni patriotycznych zaprezentował chór pod kierunkiem nauczycielki muzyki p. Grażyny Drygiel - Mech. Występowali również soliści, a pięknym akcentem końcowym stała się pieśń: „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos wykonana przez naszą utalentowaną koleżankę Olę Sybilską z klasy III a. Udział  w programie był dla wielu z nas nowym doświadczeniem, z którego wynieśliśmy wiele dobrego - przy tej okazji pogłębiliśmy naszą wiedzę  na temat ważnych wydarzeń z historii Polski a wykonanie wielu utworów stało się dla nas źródłem licznych wzruszeń. Wszystko to na pewno  na długo pozostanie w pamięci wykonawców, a mamy nadzieję,  że również w sercach i pamięci bardzo licznej w tym roku publiczności, bo nasz spektakl mieliśmy okazję zaprezentować aż czterokrotnie. Występowaliśmy dla rodziców przybyłych na śródsemestralne zebrania klasowe, dla naszych kolegów - uczniów belskiego gimnazjum i szkoły podstawowej w Belsku, w sam dzień Święta 11 listopada w kościele  w Łęczeszycach oraz w kolejną niedzielę w kościele w Belsku Dużym. Impreza miała zatem swój wymiar środowiskowy i po raz kolejny dowiodła, jak duży nacisk kładzie się w naszym gimnazjum na wychowanie patriotyczne, które bezsprzecznie jest jednym z priorytetów naszej szkoły. Pełni podziwu dla bohaterów narodowych, których postacie staraliśmy się przypomnieć i przybliżyć, uczymy się w ten sposób dumy z naszej narodowej przeszłości.

Mimo że 11 listopada program artystyczny odgrywaliśmy już trzeci raz, to właśnie wtedy mieliśmy najwięcej obaw – do kościoła w Łęczeszycach przybyła naprawdę liczna publiczność, a wśród zaproszonych gości znalazł się pan poseł Mirosław Maliszewski. Mimo wielkiej tremy daliśmy z siebie wszystko i staraliśmy się wypaść jak najlepiej. Po zakończonym występie zostaliśmy nagrodzeni gromkimi brawami i usłyszeliśmy wiele podziękowań, które dodały nam otuchy. Czwarty, a zarazem ostatni raz, naszą lekcję historii narodowej przedstawialiśmy w niedzielę 15 listopada w kościele w Belsku Dużym. Bardzo miło było nam znów słyszeć oklaski i słowa osób, które doceniły naszą pracę oraz trud włożony przez pracujących przy przygotowaniu programu nauczycieli.

Mimo tego, że przygotowywania do występów były pracochłonne i wymagały dużego nakładu czasu, to sprawiły nam one wiele satysfakcji. Okazja do brania udziału w takim przedsięwzięciu nie trafia się często i byliśmy bardzo szczęśliwi, mogąc stać się jego częścią. Wszyscy bardzo miło wspominamy tegoroczne Święto Niepodległości  i mamy nadzieję, że oglądająca nas publiczność również zachowa o nim takie wspomnienia.

Katarzyna Kander uczennica klasy III d Publicznego Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym

 
 
 
 

Scenariusz inscenizacji z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

„Gdy myślę Ojczyzna… Droga do wolności”

I rzekła na koniec Polska: ktokolwiek przyjdzie do mnie będzie wolny i równy, gdyż ja jestem Wolność”

                  Adam Mickiewicz, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego

Cele:

Uczeń:

docenia rolę patriotów polskich w dążeniu do niepodległości.

umacnia postawę patriotyczną,

zachowuje właściwą postawę, szacunek wobec symboli narodowych,

rozbudza uczucia szacunku dla tradycji narodowej,

zna najważniejsze wydarzenia z przeszłości narodu polskiego,

kultywuje tradycje narodowe (uroczyste obchodzenie rocznic narodowych),

pogłębia zainteresowania przeszłością Polski,

 

Opracowali:

Anna Kocewiak - nauczyciel języka polskiego w Publicznym Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym,

Krzysztof Wójcik - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Publicznym Gimnazjum  im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym.

Czas: 50 minut 

Miejsce: sala gimnastyczna (dla społeczności szkolnej) i kościół p.w. św. Jana Chrzciciela  w Łęczeszycach (uroczystość środowiskowa)

Scena udekorowana biało - czerwonymi i narodowymi elementami, widnieje cytat

„I rzekła na koniec Polska: ktokolwiek przyjdzie do mnie będzie wolny  i równy, gdyż ja jestem Wolność”

 Adam Mickiewicz, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, w centrum znajduje się obraz kobiety – symbol Polski.  

Z boku sceny tablica z napisem „Gdy myślę Ojczyzna … Droga  do wolności”.

Pomoce techniczne:

Do zrealizowania spektaklu potrzebny jest: sprzęt nagłaśniający, rzutnik, ekran, laptop (do pokazu slajdów), sprzęt muzyczny.

Oprawę słowną przygotowali: p. Krzysztof Wójcik, p. Anna Kocewiak, p. Natalia Łyjak, p. Bogusław Cieślak

Oprawę muzyczną wykonała p. Grażyna Drygiel - Mech

Taniec Polonez Ogińskiego  został przygotowany przez p. Edytę Sańpruch

Za scenografię odpowiadają: p. Ewa Augustowska, p. Edyta Sańpruch i  p. Robert Kępka

Nagłośnienie i rzutnik multimedialny przygotował p. Tomasz Fliszkiewicz

 

Wykorzystane materiały:

 

WIERSZE

Władysław Bełza - Kto ty jesteś?

Maria Konopnicka - Ojczyzna

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Adam Mickiewicz - fragment Epilogu z Pana Tadeusza

Julius Mosen - Pułk czwarty

Cyprian Kamil Norwid - Moja piosnka

Edward Słoński - Ta co nie zginęła

Leon Szuman - Leć orle biały

MUZYKA

Andrzej Kurylewicz, Polskie drogi (muzyka z serialu) w wykonaniu Michała Jasiorowskiego ucznia klasy II a – pianino

Polonez Kościuszki w wykonaniu chóru szkolnego

Idzie żołnierz - Szymon Górzyński uczeń klasy III c, Jakub Mirkowski uczeń klasy IIa,

Szymon Bąk uczeń klasy III d - śpiew - w wykonaniu Michała Jasiorowskiego ucznia klasy II a – pianino

Emigrant w wykonaniu chóru szkolnego

Polonez Ogińskiego Pożegnanie Ojczyzny – nagranie

Jeszcze jeden mazur dzisiaj – Jakub Mirkowski – śpiew, w wykonaniu Michała Jasiorowskiego ucznia klasy II a – pianino

Kujawiak partyzancki w wykonaniu chóru szkolnego

Piechota w wykonaniu chóru szkolnego

My pierwsza Brygada w wykonaniu chóru szkolnego

W tle muzyka Andrzeja Kurylewicza - Polskie Drogi w wykonaniu Michała Jasiorowskiego ucznia klasy II a – pianino

Tango na glos orkiestrę i jeszcze jeden głos - Aleksandra Sybilska uczennica klasy III a – śpiew, w wykonaniu Michała Jasiorowskiego ucznia klasy II a – pianino

 

TANIEC (sala gimnastyczna)

Polonez Ogińskiego Pożegnanie Ojczyzny

I tancerka Karolina Banasiewicz uczennica klasy III b

II tancerka Weronika Feliksiak uczennica klasy III b

III tancerka Ada Fijałkowska uczennica klasy III b

IV tancerka Patrycja Korczak uczennica klasy III b

V tancerka Karolina Milczarekk uczennica klasy III b

VI tancerka Natalia Kuczman uczennica klasy III b

 

I tancerz  Adrian Brelski  uczeń klasy III d

II tancerz Przemysław Jóźwiak uczeń klasy III b

III tancerz Wiktor Krawczak uczeń klasy III a

IV tancerz Mikołaj Sołtysiak uczeń klasy III b

V tancerz Jan Milczarek uczeń klasy III c

VI tancerz Mateusz Turek uczeń klasy III c

 

 

Występujące osoby:

Michał Jasiorowski uczeń klasy II a - pianino - Polskie drogi

Anna Andrzejuk uczennica klasy III a z białą lilią - recytacja - Kto ty jesteś?

Marcel Czapki uczeń klasy III a - recytacja - Kto ty jesteś?

Patrycja Olczak uczennica klasy III b - Narrator 1

Jakub Mirkowski uczeń klasy II a - Narrator 2

Kacper Kieszek uczeń klasy II b - trzy zwrotki Maria Konopnicka Ojczyzna

Magdalena Sibilska uczennica klasy II a - dwie zwrotki Maria Konopnicka Ojczyzna

Szymon Bąk uczeń klasy III d - Piotr Skarga

Katarzyna Kander uczennica klasy III d - Katarzyna II caryca Rosji                 (1762 – 1796)

Przemysław Kruszewski uczeń klasy II b - Fryderyk Wilhelm II król pruski i elektor brandenburski (17861797)

Cezary Olender  uczeń klasy III a - Franciszek I ostatni cesarz rzymsko - niemiecki, król Czech i Węgier (1792 – 1835)        

Grzegorz Żółcik uczeń klasy II a - fragment Epilogu z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza

Szymon Górzyński uczen klasy III c, Jakub Mirkowski uczeń klasy II a, Szymon Bąk uczeń klasy III d -  śpiew,

Michał Jasiorowski uczeń klasy II a - pianino - Idzie żołnierz

trzy zwrotki Aleksandra Sikorska uczennica klasy II a, Julius Mosen Pułk czwarty 

cztery zwrotki Kacper Lewandowski uczeń klasy II b, Julius Mosen Pułk czwarty 

 

Cyprian Kamil Norwid - Moja piosnka

 

I tancerka Karolina Banasiewicz uczennica klasy III b

II tancerka Weronika Feliksiak uczennica klasy III b

III tancerka Ada Fijałkowska uczennica klasy III b

IV tancerka Patrycja Korczak uczennica klasy III b

V tancerka Karolina Milczarek uczennica klasy III b

VI tancerka Natalia Kuczman uczennica klasy III b

 

Wojciech Będkowski uczeń klasy III c  - Edward Słoński Ta co nie zginęła

Mateusz Skarżyski uczeń klasy II a - Książę Zdzisław Lubomirski

Mateusz Witczak uczeń klasy III c - Józef Piłsudski

Katarzyna Kwiatkowska uczennica klasy II a w roli Polski trzyma w ręku kwiaty biało - czerwone Leon Szuman „Leć orle biały” 

Aleksandra Sybilska uczennica klasy III a - śpiew - Tango na glos orkiestrę i jeszcze jeden głos, w wykonaniu Michała Jasiorowskiego ucznia klasy II a – pianino

Na wstępie słychać muzykę

Andrzej Kurylewicz, Polskie drogi (muzyka z serialu) w wykonaniu Michała Jasiorowskiego ucznia klasy IIa – pianino slajdy 1, 2, 3

Władysław Bełza, Kto ty jesteś? - Anna Andrzejuk uczennica klasy III a z białą lilią i Marcel Czapski uczeń klasy III a slajd 4

Kto ty jesteś?
— Polka mała.
— Jaki znak twój?
— Lilia biała.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Boga wierzę,
— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.

 Narrator I - Patrycja Olczak uczennica klasy III b slajd 5

Mówiąc o Polsce nie możemy mieć na myśli tylko czasów nam współczesnych: czasów telefonów komórkowych, telewizji satelitarnej i komputerów.

Polska to ponad 1000 lat historii narodu słowiańskiego, ważnych wydarzeń, walk i zrywów niepodległościowych.

Nasi przodkowie z wielkim mozołem  i zaangażowaniem budowali państwo polskie, krzewili naszą kulturę, mowę  i obyczaje.

Narrator II - Jakub Mirkowski uczeń klasy II a slajd 6, 7, 8

Oto Polska (wskazuje na dziewczynkę), oto nasza ojczyzna, która w sławnym 966 roku dołączyła do szeregu innych państw chrześcijańskiej Europy.

Już po pół wieku stała się królestwem, a jej władca – królem. Sąsiedzi uznawali jej potęgę, a męstwo mieszkańców szanowali.

Maria Konopnicka Ojczyzna - Kacper Kieszek uczeń klasy II b trzy zwrotki, Magdalena Sibilska uczennica klasy II a dwie zwrotki slajd 9,10

Ojczyzna moja – to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.

Ojczyzna moja – to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.

Ojczyzna moja – to praojców sława,
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława,
To duch rycerski, szlachetny a męski,
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski.

Ojczyzna moja – to te ciche pola,
Które od wieków zdeptała niewola,
To te kurhany, te smętne mogiły -
Co jej swobody obrońców przykryły.

Ojczyzna moja – to ten duch narodu,
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu,
To ta nadzieja, co się w sercach kwieci,
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!

Narrator I - Patrycja Olczak uczennica klasy III b slajd 11

Przykładem wielkiego patrioty jest znany grójecczanin Piotr Skarga polski jezuita, teolog, pisarz i kaznodzieja, kaznodzieja nadworny Zygmunta III Wazy,

pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego, Sługa Boży, autor Żywotów świętych i Kazań sejmowych.

Narrator II - Jakub Mirkowski uczeń klasy II a

„Ks. Piotr Skarga dzielnie, słowem i czynem zabiegał o szacunek dla Ojczyzny  i lepszy był dla rodaków (...).

w trosce o Ojczyznę miał odwagę nazywać  po imieniu największe polskie przywary.

Nawoływał do zmian postaw rządzących, do reform, by nie doprowadzić Rzeczypospolitej do reform” (uzasadnienie uchwały sejmowej).

„Dla Skargi jest sprawą oczywistą, iż odnowienie narodu i państwa może dokonać się jedynie na drodze powrotu do wiernego zachowywania przykazań Bożych,

a ich naruszenie sprowadza wszelkie zło na Ojczyznę. Dlatego kazania sejmowe dotykają głównych polskich grzechów,

za które Skarga uważa przede wszystkim: brak miłości Ojczyzny, niezgodę między Polakami,

konflikty wynikające z różnic religijnych, osłabienie władzy królewskiej…”

(Dzieje Kościoła w Polsce - praca zbiorowa 2008).

Narrator I - Patrycja Olczak uczennica klasy III b

„Ks. Piotr Skarga dla ratowania naszej Ojczyzny wytykał złe postępowanie rodaków, jak egoizm, prywatę, odstępstwa od Boga i religijną letniość,

wzywając do nawrócenia i poprawy życia. Takiego ks. Piotra Skargi potrzeba nam i dziś”.

(fragmenty kazania ks. kan. Ryszarda Nicponia w Łochowie z dnia 27 marca 2012 r.).

Warto przypomnieć słowa jego pięknej modlitwy w intencji ojczyzny.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi - Szymon Bąk uczeń klasy III d

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Narrator I - Patrycja Olczak uczennica klasy III b    slajdy 12, 13

W wieku XVIII nastały ciężkie czasy dla Polski, którą podzielono na trzy części: rosyjską, pruską i austriacką.         

Mapa Polski rozłożona na stoliku. Po chwili na scenę wchodzą uczniowie w strojach z epoki: Franciszek I, Wilhelm II prowadzący pod rękę carycę Katarzynę. Stają przy stoliku. Muzyka cichnie.

Katarzyna II caryca Rosji - Katarzyna Kander uczennica klasy III d

Gdy wojska moje zajęły Warszawę i wygrały bitwę pod Maciejowicami, sprawa Polski wydaje się zmierzać ku rychłemu zakończeniu.

Moi panowie czas dla Polski już się skończył i raz na zawsze należy wymazać ją z mapy Europy.

Musimy uczynić wszystko, aby już nigdy Polacy nie chwycili za broń i strzec raz na zawsze ustalonego porządku.

Fryderyk Wilhelm II król pruski i elektor brandenburski - Przemysław Kruszewski uczeń klasy II b 

 Masz rację, Katarzyno. Dokonajmy więc szybko tego, co dawno należało uczynić, tym bardziej, że magnaci nam sprzyjają i o własny interes dbają.

Franciszek I władca Austrii – Cezary Olender uczeń klasy III a

Ja, przyłączę do mego cesarstwa pozostałe tereny nad Bugiem, Wisłą i Pilicą. To żyzne tereny, nadam im nazwę Galicji Zachodniej.

Katarzyna II caryca Rosji - Katarzyna Kander uczennica klasy III d

Do mnie należeć będą pozostałe ziemie na wschód od Bugu i Niemna.

Fryderyk Wilhelm II król pruski i elektor brandenburski - elektor brandenburski - Przemysław Kruszewski uczeń klasy II b 

  Ja zadowolę się resztą ziem nad Pilicą i Bugiem wraz z Warszawą.

Aktorzy biorą nożyczki i „tną Polskę na kawałki. Postaci z kawałkami mapy schodzą ze sceny.

Narrator II – Jakub Mirkowski uczeń klasy II a        slajd 14

Do historii - jako bohater walczący o niepodległość Polski - wpisał się Tadeusz Kościuszko, który w Lewiczynie 27 czerwca 1794 r.

przygotowywał plan obrony Warszawy przed wojskami rosyjskimi.

 

Polonez Kościuszki w wykonaniu chóru
Muzyka: Tadeusz Kościuszko
Słowa: Rajnold Suchodolski

Patrz Kościuszko па nas z nieba,
Jak w krwi wrogów będziem brodzić:
Twego miecza nam potrzeba,
Ву Ojczyznę oswobodzić!
Wolność droga w białej szacie,
Złotem skrzydłem w górę leci;
Na jej czole, patrzaj bracie,
Jak swobody gwiazda świeci.

Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew,
Му za nią przelejem krew, krew, krew!

Kto powiedział, że Moskale
Są to bracia nas Lechitów,
Temu pierwszy w łeb wypalę,
Przed kościołem Karmelitów.
Kto nie uczuł gnuśnym bycie
Naszych kajdan, praw zniewagi,
То jak zdrajcy wydrę życie
Na niemszczonych kościach Pragi.

Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew,
Му za nią przelejem krew, krew, krew!

Z naszym duchem i orężem
Polak ziemię oswobodzi,
Zdraica pierzchnie, my zwyciężym:
Во wódz śmiały nam przewodzi!
Tylko razem, tylko w zgodzie,
А powstańcy zwartym szykiem.

A Kościuszko przy narodzie,
Cały naród z naczelnikiem!

Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew,
Му za nią przelejem krew, krew, krew!

Narrator I – Patrycja Olczak uczennica klasy III b   slajdy 15, 16, 17

Wysłuchaliśmy Poloneza Kościuszki. Utwór powstał w okresie dyktatury generała Józefa Chłopickiego sprawowanej od 5 grudnia 1830 r. do 17 stycznia 1831 r.

Muzyka tej pieśni przypisywana jest samemu Kościuszce.

Narrator II – Jakub Mirkowski uczeń klasy II a

Być Polakiem - romantykiem to nie tylko marzyć o wolnej Polsce. Wówczas to znaczyło walczyć o nią, a często i oddać życie. I szli młodzi chłopcy na śmierć dla nas,
byśmy mieli dziś wolny i własny kraj. Tysiące Polaków, często kilkunastoletnich chłopców, ginęło na obcych ziemiach     w Legionach Polskich służąc Napoleonowi.
On to w 1807 roku utworzył Księstwo Warszawskie, ale to nie była nasza wolna Ojczyzna.

Fragment Epilogu z Pana Tadeusza - Grzegorz Żółcik uczeń klasy II a slajd 18                  

Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości,        

w całej przeszłości i w całej przyszłości,                  

jedna już tylko jest kraina taka,                        

w której jest trochę szczęścia dla Polaka,

kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie                 

święty i czysty, jak pierwsze kochanie,                     

(...) Gdziem rzadko płakał, a nigdy nie zgrzytał,       

Te kraje rad bym myślami powitał,

(...) Jakże tam wszystko do nas należało,                 

Jak pomnim wszystko, co nas otaczało:

Od lipy, która koroną wspaniałą                                 

Całej wsi dzieciom użyczała cienia

Aż do każdego strumienia, kamienia,

Jak każdy kątek ziemi był znajomy

Aż po granicę, po sąsiadów domy

 

 

Narrator II - Jakub Mirkowski uczeń klasy II a

Idzie żołnierz jest to jedna z najstarszych piosenek żołnierskich. Powstała najprawdopodobniej w czasach napoleońskich,

lecz geneza jej powstania może także sięgać wcześniejszych lat.  Jej tekst powstał na podstawie "Pieśni o kole rycerskim" z 1584 i "Dumy rycerskiej" (ok. 1597) Adama Czahrowskiego.,               

ale niektórzy badacze przypuszczają, że jej narodziny sięgają czasów bitwy  pod Warną (1444 r.).

Śpiewano ją także ze zwrotkami „o wiernym koniku”, zapożyczonymi prawdopodobnie z innego starego utworu W kotły, bębny uderzyli:

Od XIX wieku zaczęto ją kojarzyć z tradycją legionów.  W literaturze nawiązanie do niej można odnaleźć we fragmencie koncertu Jankiela w "Panu Tadeuszu" Mickiewicza,

opowiadaniu "O żołnierzu tułaczu" i "Popiołach" Żeromskiego.

 

Idzie żołnierz - Szymon Górzyński uczeń klasy III c, Jakub Minkowski uczeń klasy II a, Szymon Bąk uczeń klasy III d -

 śpiew - w wykonaniu Michała Jasiorowskiego ucznia klasy II a – pianino                          slajd 19 

Idzie żołnierz

Borem lasem, borem lasem
Przymierając
Z głodu czasem, z głodu czasem

Suknia na nim
Nie blakuje, nie blakuje
Dziurami wiatr
Przelatuje, przelatuje

Chociaż żołnierz
Obszarpany, obszarpany
Przecież ujdzie
Między pany, między pany

Trzeba by go
Obdarować, obdarować
Soli, chleba
Nie żałować, nie żałować
………..
W kotły w bębny
Zabębnili, zabębnili
Na wojenkę
Zatrąbili, zatrąbili

Nie płacz nie płacz, Siostro brata, Siostro brata
Powrócę ja, za trzy lata, za trzy lata
Nie wyszło, rok i półtora i półtora
Już żołnierze, jadą z pola, jadą z pola

Witam, witam, mospanowie mospanowie
Czy daleko, brat na wojnie, brat na wojnie?
Niedaleko, w czystym polu, w czystym polu
Leży sobie, na kamieniu, prawą nóżkę ma w strzemieniu
……………………….
Konik jego,
Wedle Niego wedle niego
Grzebie nóżką,
Żałuje go żałuje go

Kiedym ja miał, swego pana, swego pana
Tom ja jadał, gołe ziarna, gołe ziarna
Teraz nie mam, sieczki słomy, sieczki słomy
Rozdziubią mnie, kruki wrony, kruki wrony
…………………….
Lepiej w domu, iść za pługiem, iść za pługiem
Niż na wojnie, szlakiem długiem, szlakiem długiem
Bo na wojnie, pięknie chodzą, pięknie chodzą
Po kolana, we krwi brodzą, we krwi brodzą

 

 

Narrator I - Patrycja Olczak uczennica klasy III b  slajdy 20, 21 
Choć wymazano Polskę z map Europy, nie wymazano jej z serc Polaków, którzy wielokrotnie stawali do walki przeciw zaborcom.
30 listopada 1830 roku młodzi żołnierze ze Szkoły Podchorążych w Warszawie chwycili za broń  i ruszyli przeciwko wojskom rosyjskim.
Tak rozpoczęło się powstanie listopadowe.

 

Julius Mosen Pułk czwarty - trzy zwrotki Aleksandra Sikorska uczennica klasy II a,

cztery zwrotki Kacper Lewandowski uczeń klasy II b

Walecznych tysiąc opuszcza Warszawę,

przysięga klęcząc: świadkiem naszym Bóg.

Z bagnetem w ręku pójdziem w świętą sprawę,

Śmierć naszem hasłem, niechaj zadrży wróg.

I dobosz zagrzmiał już sojusz zawarty,

z panewką próżną idzie w bój pułk czwarty.

 

Wiadoma światu ta sławna Olszyna,

Gdzie nieprzyjaciel twardym murem stał.

Paszcz tysiąc zieje, rzeź krwawa się wszczyna

Już mur zwalony, nie padł ani strzał;

Okropny postrach poniósł tłum rozżarty,

Spokojnie wrócił do Pragi pułk czwarty.

 

Pod Ostrołęką wróg się dumnie zrywa,

Otacza wolnych dzikiej hordy wał,

Śmierć albo życie, tu wyboru nie ma,

Z bagnetem w ręku, nie padł ani strzał.

I już dla naszych odwrót jest otwarty,

I któż to zdziałał? A był to pułk czwarty!

 

On to po ciężkiej i krwawej rozprawie

Jak ostry piorun, jako bitwy Pan,

Ponuro wracał ku tęsknej Warszawie,

Krew obmył w Wiśle już z przyschniętych ran.

Czerwono w morzu płynie prąd niestarty,

Krew to walecznych, przelał ją pułk czwarty.

 

Daremne męstwo! Ojczyzna zgubiona;

Ach! Nie pytajcie, kto spełnił ten czyn;

Zabójczy potwór wyszedł z matki łona,

Ojczyzny zgubą jej rodzony syn.

W kawałki znowu kraj polski rozdarty,

Krwawemi łzami zapłakał pułk czwarty.

 

Żegnajcie bracia, których mam przy boku,

Za świętą sprawę wzięła śmierci dłoń,

Wam lepszy udział dostał się w wyroku,

Nam chytra zdrada wzięła z ręki broń.

Jak biedny tułacz na kiju oparty

W kraj obcy idzie nasz dzielny pułk czwarty.

 

Dziesięciu mężczyzn obłąkanym krokiem,

Przechodzi chwiejno pod graniczny słup;

Ciekawem zewsząd na nich patrzą okiem,

Z nich każdy idzie, jak bez życia trup.

Kto idzie? Stójcie, grzmią graniczne warty.

My to, dziesięciu — cały to pułk czwarty.

 

Emigrant w wykonaniu chóru szkolnego

 

 
Narrator II - Wojciech Będkowski uczeń klasy III c  slajd 22

Powstanie listopadowe zostało krwawo stłumione. Wielu Polaków uciekło  za granicę by uniknąć prześladowania. Tęsknili za Ojczyzną i bliskimi.

Rozlega się polonez Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny”. Na scenę wchodzą tancerze: sześć par, wszyscy ubrani na czarno, dziewczynki trzymają w ręku czerwoną różę.

Chwilę tańczą poloneza. Gdy muzyka cichnie, tancerki wychodzą do przodu, każda recytuje po jednej zwrotce wiersza Norwida „Moja piosnka”.

 

Polonez Ogińskiego Pożegnanie Ojczyzny – nagranie

 

Cyprian Kamil Norwid Moja piosnka

W trakcie uczestnicy tańczą poloneza Ogińskiego Pożegnanie Ojczyzny, później tancerki recytują.

                    

Tancerka I - Karolina Banasiewicz uczennica klasy III b

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Dla darów nieba...

     Tęskno mi Panie...

 

Tancerka II - Weronika Feliksiak uczennica klasy III b

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą

Popsować gniazdo na gruszy bocianie,

Bo wszystkim służą...

      Tęskno mi Panie...

 

Tancerka III - Ada Fijałkowska uczennica klasy III b

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony

Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie:

„Bądź pochwalony...”

       Tęskno mi Panie...

 

Tancerka IV - Patrycja Korczak uczennica klasy III b

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...


Tancerka V – Karolina Milczarek uczennica klasy III b
Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tancerka VI – Natalia Kuczman uczennica klasy III b
Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

 

Gdy ponownie rozlegają się dźwięki poloneza, dziewczynki wracają do swojej pary i wszyscy tancerze schodzą ze sceny.

 

Narrator I – Patrycja Olczak uczennica klasy III b slajd 23

Daleka była droga do ukochanej Ojczyzny. W styczniu 1863 roku na ziemiach zaboru rosyjskiego wybuchło powstanie styczniowe.

Za udział w powstaniu księdza Józefa Johna ówczesnego proboszcza Lewiczyna zesłano na Syberię na 25 lat katorgi.

Zesłanym na Sybir za udział w powstaniu był także dziedzic Zaborowa, Teodor Zaborowski.

 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj – Jakub Mirkowski – śpiew, w wykonaniu Michała Jasiorowskiego ucznia klasy II a – pianino

Jeszcze jeden mazur dzisiaj,

Choć poranek swita,

Czy pozwoli panna Krysia?”,

Młody ułan pyta.

I niedługo błaga, prosi,

Bo to w polskiej ziemi,

/W pierwszą parą ją unosi,

A sto par za niemi./bis

 

On jej czule szepcze w uszko,

Ostrogami dzwoni,

W pannie tłucze się serduszko

I liczko się płoni.

Cyt, serduszko, nie płoń liczka,

Bo ułan niestały,

/O pół mili wre potyczka,

Słychac pierwsze strzały./bis

 

Słychać strzały, głos pobudki,

Dalej na koń, hura!

Lube dziewczę, porzuć smutki,

Zatańczym mazura!

Jeszcze jeden krag dokoła,

Jeszcze uścisk bratni,

/Trąbka budzi, na koń woła,

Mazur to ostatni./bis

 

Kujawiak partyzancki w wykonaniu chóru szkolnego

Słowa: „Mika" - Jadwiga LENARTOWICZ 
Na melodię: „Nie chcą mnie z domu wydać"
 
Snują się po lesie jakieś dziwne cienie,    d
Trzask gałęzi, kroki, słychać koni rżenie.   A7
Czy to sen, czy jawa, prawda to czy czary,   d
Dziwi się las stary.              A d
Sosny - dąb, brzoza - buka           F
Pyta: kto to? Czego szuka?           C
Czy zaczarowanych kroci,            d
Czy może kwiatu paproci?            A d
 
I tylko dostojne, omszałe modrzewie
Wiedzą czego żadne inne drzewo nie wie,
Pamiętają dobrze rok krwawej zamieci –
Sześćdziesiąty trzeci.
Mówią im słowa pieśni,
Że to my - żołnierze leśni
Że to swoi, ze nie obcy,
Że to świętokrzyscy chłopcy.
 
Wiatr w konarach szumi gościom powitanie,
Księżyc świeci lampą, mech ściele posłanie!
Na znak niezłomnego, wiecznego przymierza
Lasu i żołnierza.
Ognia blask twarze złoci,
Papieros w mroku migoce,
Żadne złe się tu nie waży,
Las i noc stoją na straży.
 
Śpiewają żołnierze wokoło ogniska,
Wtóruje im szumem Puszcza Świętokrzyska!
A radość i wiara cały kraj zalewa
A las śpiewa, śpiewa!
Młody głos piosnkę niesie
Po wysokim, mrocznym lesie.
A do taktu serce bije:
Nie zginęła! Walczy! Żyje!

 

Narrator I – Patrycja Olczak uczennica klasy III b  slajd 24

Na oryginale piosenki Jadwigi Lenartowicz oparta została wersja Kujawiaka akowskiego, którą śpiewali partyzanci Wileńszczyzny.

Być może, że tekst piosenki autorki zawędrował tam wraz z „Ponurym” – Janem Piwnikiem.                  

W wersji wileńskiej zastąpiono Puszczę Świętokrzyską nazwą Puszczy Rudnickiej, w miejsce „chłopców z lasu” wprowadzono „chłopców z AK”,

 a poza tym nieznany autor dopisał na zakończenie piosenki jeszcze jedną zwrotkę.

 

Narrator II – Jakub Mirkowski uczeń klasy II a

 

Kiedy 1 sierpnia 1914 roku wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami  i Austrią w sercach Polaków zapłonęła na nadzieja na wyzwolenie.  
Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich armii

 

Edward Słoński Ta co nie zginęła – Wojciech Będkowski uczeń klasy III c

 

Podzielił nas mój bracie

Zły los i trzyma straż

W dwóch wrogich sobie szańcach

Patrzymy śmierci w twarz

 

W okopach, pełnych jęku,

wsłuchani w armat huk,

stoimy na wprost siebie

ja- wróg twój, ty- mój wróg!

 

Las płacze, ziemia płacze,

cały świat w ogniu drży...

W dwóch wrogich sobie szańcach

Stoimy- ja i ty.

Zaledwie wczesnym rankiem

armaty zaczną grać,

Ty świstem kul morderczym

o sobie dajesz znać

I wołasz mnie i mówisz:

to ja, twój brat... twój brat!

 

A gdy mnie z dala ujrzysz

od razu bierz na cel

i do polskiego serca

moskiewską kulą strzel.

Bo wciąż na jawie widzę

 

i co noc mi się śni,

że, ta co nie zginęła wyrośnie z naszej krwi.

 Piechota w wykonaniu chóru szkolnego

 

1. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój |            /a/C/

Nie noszą ni srebra, ni złota                                /dG/G/

Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój     /dd /a/

Piechota ta szara piechota,                                /E/a/

 

Maszerują strzelcy, maszerują      /aC/dC/

Karabiny błyszczą, szary strój       /E7/aEaa/

A przed nimi drzewce salutują        /aC/dC/

Bo za naszą Polskę idą w bój.        /E7/aE7 aa/

     

2. I idą, a w słońcu kołysze się stal

    Dziewczęta zerkają zza płota

    A ich oczy dumne utkwione są w dal

    Piechota, ta szara piechota

     

3. Nie grają; im surmy, nie huczy im róg.

    A śmierć im pod stopy się miota,

    Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój

    Piechota ta szara piechota.        

 

 

My pierwsza Brygada w wykonaniu chóru szkolnego slajd 25

 

Legiony to żołnierska nuta D g c
Legiony to straceńców los D D7
Legiony to żołnierska buta g c
Legiony to ofiarny los! D7 g

My pierwsza brygada B F7 B
Strzelecka gromada D7 g
Na stos! c
Rzuciliśmy swój życia los, c g D7
Na stos, na stos! g

O, ile mąk, ile cierpienia
O, ile krwi, przelanych łez,
Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodawał sił wędrówki kres…

My pierwsza brygada…

Nie chcemy już od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych łez.
Już skończył się czas kołatania
Do waszych serc, do waszych kies.

My pierwsza brygada…

 

 

Narrator I – Patrycja Olczak uczennica klasy III b slajd 26

7 października 1918 roku z inicjatywy księcia Zdzisława Lubomirskiego regenta, po 123 latach została ogłoszona polska deklaracja niepodległości.

Opublikowana została w Monitorze Polskim – organie rządowym, w którym publikowane były i są obowiązujące powszechnie akty prawne.

14 października po prawie stu latach polscy żołnierze ponownie przysięgali wierność swojej Ojczyźnie, a nad gmachami urzędowymi zawisły polskie flagi.

Przysięgę przyjmował inicjator deklaracji niepodległości.

Książę Zdzisław Lubomirski  - Mateusz Skarżyski uczeń klasy II a

„W stosunku do Polski zasady te prowadzą do utworzenia niepodległego państwa, obejmującego wszystkie ziemie polskie, z dostępem do morza,                   

z polityczną i gospodarczą niezawisłością, jako też terytorialną nienaruszalnością, co przez traktaty międzynarodowe zagwarantowanem będzie.

Aby ten program ziścić, musi naród polski stanąć jako mąż jeden  i wytężyć wszystkie siły, by jego wola została zrozumiana i uznana przez świat cały.”

 

Narrator II - Jakub Mirkowski uczeń klasy II a

Książę Zdzisław Lubomirski uważał Józefa Piłsudskiego za doskonałego polityka, męża opatrznościowego, który będzie w stanie przejąć władzę             

w odradzającym się państwie. Z jego inicjatywy Piłsudski został Naczelnikiem Państwa.

Józef Piłsudski był człowiekiem niezwykle skromnym, dużą wagę przykładał do takich wartości jak; honor, ojczyzna i wolność. Oto Jego słowa:

Józef Piłsudski - Mateusz Witczak uczeń klasy III c

Dano mi wszystko do rąk. Dla upiększenia mojej pracy, dla upiększenia moich wspomnień, dla honoru i zaszczytu swoich dzieci dano mi miano,

które u nas dziecko nieledwie, gdy wymawiać słowa polskie zaczyna, wspomina je   z czcią - dano mi nazwisko „Naczelnika", imię, które łzy wyciska, imię człowieka, który,

pomimo, że  umarł, żyje zawsze, wielkie imię Kościuszki. To imię Naczelnika nowo tworzącego się państwa.

Naczelnika, który w jednym ręku władzę cywilną i władzę wojskową ma piastować, któremu wyjątkowe prawa nadano, ażeby mógł w wyjątkowej sytuacji wyjątkową pracę dawać,  

to imię zostało mnie ofiarowane".

W tle muzyka Andrzeja Kurylewicza - Polskie Drogi w wykonaniu Michała Jasiorowskiego ucznia klasy II a  slajdy 27, 28

 

Leon Szuman „Leć orle biały” – Katarzyna Kwiatkowska uczennica klasy II a          w roli Polski

 

Leć Orle Biały nad polską ziemią

Chroń Twemi skrzydłami prastare plemię

I ponad szare Giewontu skały

I ponad Bałtyk leć Orle Biały.

 

Leć Orle Biały nad bujne łany,

Które uprawia nasz lud kochany.

Leć ponad Wisłę, leć ponad Wartę

Skrzydła Twe białe trzymaj rozwarte.

 

Szarpały Ciebie trzy orły czarne.

Chciały Cię wtrącić w groby cmentarne.

Potęgo wrogów dziś się rozchwiały,

Ale Ty żyjesz, nasz Orle Biały.

 

O! My cierpliwi przez lat szeregi.

Myśmy krwią słali Sybiru śniegi.

Dziś, gdy cierpienia nasze ustały

Nad wolną ziemią wzleć Orle Biały.

 

Dzisiaj zniknęły wrogie nam trony.

Powiewa sztandar biało – czerwony.

Powiewa sztandar ten pełen chwały

W polu czerwonym nasz Orzeł Biały.

 

Orle nasz Biały, nasz lud Ci śpiewa.

Niech pieśń do śmiałych lotów Cię wzywa.

Orły, sokoły dziś się zleciały,

Aby cześć polskiej pieśni oddały.

 

 

Narrator I – Patrycja Olczak uczennica klasy III b

Już blisko sto lat upłynęło od chwili, kiedy Polska, nasza ojczyzna, odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli.

Na naród nasz spadły potem jeszcze tragiczne doświadczenia drugiej wojny światowej i komunistycznej niewoli.

Dziś żyjemy w wolnym kraju, ale to nie znaczy, że skończyła się nasza walka.

Walka wielu pokoleń Polaków oswój dom ojczysty, o jego kształt dzisiejszy   i coraz piękniejszą przyszłość. Tango na glos orkiestrę i jeszcze jeden głos - Aleksandra Sybilska uczennica klasy III a – śpiew, w wykonaniu Michała Jasiorowskiego ucznia klasy II a – pianino  slajdy 29, 30

 

Było ciemno, więc niewiele co widziałam
I pamiętam też niewiele
Było ciemno, wiem, że z pochyloną głową stałam
tak jak stoi się w Kościele
A więc stałam, nie widziałam, było ciemno, lecz słyszałam
Wciąż... ten głos, ten głos, ten głos, ten głos...

Podejdź bliżej, więc podeszłam
Jak skruszony obywatel do przedstawiciela władzy
Podejdź bliżej, już wiedziałam,
Że ucieczka błyskawiczna tu niczemu nie zaradzi
Więc podeszłam, posłuchałam, było ciemno, lecz słyszałam
Wciąż... ten głos, ten głos, ten głos, ten głos...

To nie wróg był, bo głos cichy i subtelny
Ale polski i nieskazitelny
To nie wróg był, ten by zaraz mnie zapytał
Czy mój światopogląd celny
Więc to nie był wróg na pewno, bo nad głową, tuż nade mną
Usłyszałam... ten głos, ten głos, ten głos, ten głos...

Ty to masz szczęście
Że w tym momencie
Żyć ci przyszło
W kraju nad Wisłą
Ty to masz szczęście

Twój kraj szczęśliwy
Piękny, prawdziwy
Ludzie uczynni
W sercach niewinni
Twój kraj szczęśliwy

Było ciemno, więc nie mogłam stwierdzić
Komu pomyliły się stulecia
Było ciemno, może to Mickiewicz jaki
Bo tak zgrabnie romantyczną wiarę krzesał
Trochę niezorientowany, bo w tym kraju tak kochanym
Dawno nie był już widziany

Może Norwid, bo coś plótł,
Że łza gdzie znad planety spada i groby przecieka
Ale skąd by... skąd by wiedział,
Że na jego słowa ktoś tu jeszcze może czekać?
Teraz w modzie nie Norwidy filozofio-okryjbidy
Więc czyj... ten głos, ten głos, ten głos, ten głos...

Było ciemno, sama nie wiem,
Jak do domu wprost doszłam i do siebie
Było ciemno, a ja czułam się jak w niebie
I dlaczego nie wiem, nie wiem.
Z pochyloną głową stałam, wierzcie, ja nie zwariowałam,
Lecz jak dziecko powtarzałam na głos, na głos, na głos...

Ja to mam szczęście...

 

                                       Krzysztof Wójcik, Anna Kocewiak

 
 
 
 
GALERIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia - p. Ilona Pawłowska i i Aleksandra Sybilska
 
 
 
 
 

Strona tytułowa     Imprezy 2015/2016